Naše střediska

Středisko Poděbrady

Krátká 444, 290 01  Poděbrady

Bc. Marie Kunešová - email: kunesova@sestricky.info